Évközi 34. hét 6-szombat

34. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,34-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy … Olvass tovább

Évközi 34. hét 5-péntek

34. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,29-33 Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom … Olvass tovább

Évközi 34. hét 4-csütörtök

34. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,20-28 Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: „Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai … Olvass tovább

Évközi 34. hét 3-szerda

34. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,12-19 Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan … Olvass tovább

Évközi 34. hét 2-kedd

34. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,5-11 Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És … Olvass tovább

Évközi 34. hét 1-hétfő

34. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,1-4 Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez … Olvass tovább

Évközi 33. hét 6-szombat

33. évközi hét szombat Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 12,46-50 Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, … Olvass tovább

Évközi 33. hét 5-péntek

33. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,45-48 Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: »Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.«” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De … Olvass tovább

Évközi 33. hét 3-szerda

33. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,11-28 Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: »Kereskedjetek … Olvass tovább

Évközi 33. hét 2-kedd

33. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,1-10 Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert … Olvass tovább