Húsvét 7. hét szombat-2021

Húsvét 7. hét, szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,20-25 Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult:„Uram, hát ővele mi lesz?”Jézus így felelt:„Ha … Olvass tovább

Húsvét 7. hét péntek-2021

Húsvét 7. hét, péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,15-19 Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől:„Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”Péter így szólt:„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”Erre Jézus azt mondta neki:„Legeltesd bárányaimat!”Aztán újra megkérdezte tőle:„Simon, János fia, szeretsz te engem?”Ő azt felelte:„Igen, Uram, tudod, … Olvass tovább

Húsvét 7. hét csütörtök-2021

Húsvét 7. hét, csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,20-26 Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:„Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, … Olvass tovább

Húsvét 7. hét szerda-2021

Húsvét 7. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,11b-19 Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:„Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak … Olvass tovább

Húsvét 7. hét kedd-2021

Húsvét 7. hét, kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,1-11a Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, … Olvass tovább

Húsvét 7. hét hétfő-2021

Húsvét 7. hét, hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,29-33 Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:„Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.”Jézus így felelt:„Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, … Olvass tovább

Húsvét 6. hét szombat-2021

Húsvét 6. hét, szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,23b-28 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem … Olvass tovább

Húsvét 6. hét péntek-2021

Húsvét 6. hét, péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,20-23a Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, … Olvass tovább

Húsvét 6. hét csütörtök-2021

Húsvét 6. hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,16-20 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)”Tanítványai erre így tanakodtak:„Mit akar mondani ezzel: »Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, … Olvass tovább

Húsvét 6. hét szerda-2021

Húsvét 6. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,12-15 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, … Olvass tovább