Nagyszerda-2021

Nagyszerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 26,14-25 A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük:„Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?”Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel … Olvass tovább

Nagykedd-2021

Nagykedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 13,21-33.36-38 Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette:„Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.”Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták kiről mondta ezt.A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki:„Kérdezd meg, kiről beszél?”Ő … Olvass tovább

Nagyhétfő-2021

Nagyhétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 12,1-11 Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére, Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a … Olvass tovább

Nagyböjt 5. hete-6szombat-2021

5. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 11,45-57 Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak:„Mit tegyünk? Ez az ember sok … Olvass tovább

Nagyböjt 5. hete-5péntek-2021

5. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 10,31-42 Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük:„Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem?”A zsidók ezt válaszolták:„Nem a jó cselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.”Jézus ezt felelte:„A Szentírásban … Olvass tovább

Nagyböjt 5. hete-3szerda-2021

5. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,31-42 Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik:„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.”Ők erre tiltakoztak:„Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy »Szabadok lesztek«?”Jézus így … Olvass tovább

Nagyböjt 5. hete-2kedd-2021

5. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,21-30 A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz:„Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”A zsidók erre tanakodni kezdtek:„Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”Jézus így folytatta:„Ti innen alulról … Olvass tovább

Nagyböjt 5. hete-1hétfő-2021

5. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,1-11 Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá:„Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. … Olvass tovább

Nagyböjt 4. hete-4csütörtök-2021

4. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,31-47 Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak:„Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, az Atya, és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz.Ti Keresztelő Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi … Olvass tovább

Nagyböjt 4. hete-3szerda-2021

4. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,17-30 Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:„Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.”E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel.Jézus azonban tovább hirdette:„Bizony, bizony, … Olvass tovább