Nagyszombat-2021

Nagyszombat, Húsvét vigíliája A húsvéti örömének (Exultet) Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt … Olvass tovább

Nagypéntek-2021

Nagypéntek A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent János szerint Jn 18,1-19,42 Elmélkedés Nagypéntek van. Ezen a napon Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk. Ugyanazt a keresztutat járjuk, ugyanazt a passiót hallgatjuk, mint az előző években, de a lelkünkben mégis mást érzünk, mint korábban. A járvány okozta szenvedések miatt közelebb kerülünk Jézushoz és közelebb kerülünk a keresztet … Olvass tovább

Nagycsütörtök-2021

Nagycsütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 13, 1-15 Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, … Olvass tovább

Nagyszombat-Vigília

Húsvét vigíliája Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,1-10 Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint … Olvass tovább

Nagypéntek

Nagypéntek Evangélium Jn 18,1-19,42 Elmélkedés “Beteljesedett” (Jn 19,30) János apostol, a szeretett tanítvány, amikor a szenvedéstörténetet leírta, nemcsak egy történetet írt le, hanem úgy írhatta le, ahogyan azt Jézus láthatta, megélhette. Erre utal Jézus utolsó szava: “Beteljesedett” (Jn 19,30). Mit láthatott az utolsó napokban? A bűn sötétségét és árnyékait láthatta. Láthatta a tanítványait. Látta Júdást, az árulót. … Olvass tovább

Nagycsütörtök

Nagycsütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 13,1-15 Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy … Olvass tovább