Pünkösdvasárnap-2021

Pünkösdvasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-23 Amikor a hét első napján, húsvétvasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:„Békesség nektek!”Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus … Olvass tovább

Mennybemenetel vasárnapja-2021

Urunk mennybemenetele Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,15-20 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken … Olvass tovább

Húsvét 6. vasárnapja-2021

Húsvét 6. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,9-17 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen … Olvass tovább

Húsvét 5. vasárnapja-2021

Húsvét 5. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,1-8 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:„Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, … Olvass tovább

Húsvét 4. vasárnapja-2021

Húsvét 4. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 10, 11-18 Abban az időben Jézus így szólt:„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és … Olvass tovább

Húsvét 3. vasárnapja-2021

Húsvét 3. vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 24,35-48 Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket:„Békesség nektek!”Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk:„Miért ijedtetek meg, és … Olvass tovább

Húsvét 2. vasárnapja-2021

Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-31 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:„Békesség nektek!”Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára … Olvass tovább

Húsvéthétfő-2021

Húsvéthétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,8-15 Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket:„Üdv nektek!”Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk:„Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, … Olvass tovább

Húsvétvasárnap-2021

Húsvétvasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,1-9 A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik:„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?”Péter és … Olvass tovább