Virágvasárnap-2021

Virágvasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 14,1-15,47 A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették, és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt:„Te vagy a zsidók királya?”Jézus ezt válaszolta:„Te mondod.”A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte:„Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak téged!”De … Olvass tovább

Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 12,20-33 Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték:„Uram, látni szeretnénk Jézust.”Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta:„Eljött az óra, … Olvass tovább

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,14-21 Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:„Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne … Olvass tovább

Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,13-25 Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét … Olvass tovább

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 9,2-10 Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.Péter … Olvass tovább

Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,12-15 Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát:„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, … Olvass tovább