03-25-GyümölcsoltóBA-2021

Március 25.Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) – főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.Az angyal belépett hozzá és így szólt:„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! … Olvass tovább

03-19-SztJózsef

Március 19.Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,16.18-21.24a Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem … Olvass tovább

02-24-SztMátyás apostol

Február 24. Szent Mátyás apostol ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,9-17 Jézus így tanított az utolsó vacsorán:„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen … Olvass tovább

02-22-SztPéter-székfoglalása

Február 22.Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-19 Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól:„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”Ezt válaszolták:„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”Ő tovább kérdezte őket:„Hát ti, kinek tartotok engem?”Simon Péter válaszolt:„Te vagy a Krisztus, az élő Isten … Olvass tovább

02-011-LoordesiSzMária

Február 11. A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja, a betegek világnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,1-11 Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, … Olvass tovább

Változó-SztCsalád

A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,22.39-40 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Elmélkedés … Olvass tovább

12-26-SztIstván-vértanú

December 26. Szent István vértanú ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,17-22 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és … Olvass tovább

12-25-Karácsony

December 25. Karácsony, ünnepi mise Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,1-17 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de … Olvass tovább

12-24-KarácsonyVigília

December 24. Karácsony vigíliája Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,18-25 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az … Olvass tovább

12-08-SzeplőtelenFogantatás

December 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az … Olvass tovább