Évközi 33. hét 0-vasárnap

Évközi 33. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,14-30 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele … Olvass tovább

Évközi 32. hét 0-vasárnap

Évközi 32. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,1-13 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: „A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban … Olvass tovább

Évközi 30. hét 0-vasárnap

Évközi 30. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,36-40 Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, … Olvass tovább

Évközi 29. hét 0-vasárnap

Évközi 29. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,15-21 Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg … Olvass tovább

Évközi 28. hét 0-vasárnap

Évközi 28. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,1-14 Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a … Olvass tovább

Évközi 27. hét 0-vasárnap

Évközi 27. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 21,33-43 Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret … Olvass tovább

Évközi 26. hét 0-vasárnap

Évközi 26. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 21,28-32 Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, … Olvass tovább

Évközi 25. hét 0-vasárnap

Évközi 25. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 20,1-16a Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is … Olvass tovább

Évközi 24. hét 0-vasárnap

Évközi 24. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,21-35 Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, … Olvass tovább

Évközi 23. hét 0-vasárnap

Évközi 23. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,15-20 „Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek … Olvass tovább