Pünkösd

Pünkösdvasárnap – főünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,19-23 Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte … Olvass tovább

Mennybemenetel

Urunk mennybemenetele – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,16-20 Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. … Olvass tovább

Húsvét 6. hét 0-vasárnap

Húsvét 6. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 14,15-21 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: “Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti … Olvass tovább

Húsvét 5. hét 0-vasárnap

Húsvét 5. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 14,1-12 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek … Olvass tovább

Húsvét 4. hét 0-vasárnap

Húsvét 4. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 10,1-10 Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön … Olvass tovább

Húsvét 3. hét 0-vasárnap

Húsvét 3. vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk24, 13-35 Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra – két-három óra járásnyira – fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert … Olvass tovább

Húsvét 2. hét 0-vasárnap

Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni irgalmasság vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-31 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az … Olvass tovább