Egyházközségi hozzájárulás

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást („egyházi adó”) minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.
Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett „egyházi adóval”.
A kért „egyházi adó” mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik „egyházi adójukat”. (https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hasznos-informaciok/egyhazkozsegi-hozzajarulas)

Az egyházközségi hozzájárulás befizethető személyesen az irodában vagy banki átutalással plébániánknak az OTP Banknál vezetett Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia (rövid név: Újlaki Plébánia), 11702036-20546803  számú számlájára történő befizetéssel, a közlemény rovatban „egyházközségi hozzájárulás” megjelöléssel. A közlemény rovatban kérjük a lakcím feltüntetését is.

Akik nem plébániánk területén laknak, de templomunkba járnak, ők nagylelkű adományaikkal tudják segíteni egyházközségünket. Adomány is befizethető személyesen az irodában vagy plébániánknak az OTP Banknál vezetett Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia (rövid név: Újlaki Plébánia), 11702036-20546803  számú számlájára történő befizetéssel, a közlemény rovatban „adomány” megjelöléssel és a lakcím feltüntetésével.