2021. áprilisi események

Április 9: Társadalometika kör
19 órai kezdettel, online, zoom kapcsolódással. Téma: Az Egyház identitása és küldetése Európában. A témához a www.tarsadalometika.hu oldalon találunk cikkeket.
Bibliaóra
Minden hétfőn este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással
Bérmálkozási előkészítő
Minden kedden este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással