2021. januári események

Január 1: Újév
Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep, vasárnapi miserend
Január 6: Vízkereszt
Urunk megjelenésének ünnepe, parancsolt ünnep
Miserend: reggel ½ 7, 9 és este 6 órakor
Január 17: Szent Margit ünnepe a Margitszigeten
Ünnepi szentmise 11 órakor, a járványügyi helyzet miatt a kápolnában  szűk körben, a papság és asszisztencia részvételével. A szentmisét a Mária Rádió és a Bonum tv közvetíti.
Bibliaóra
Minden hétfőn este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással
Bérmálkozási előkészítő
Minden kedden este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással