2021. májusi események

Május hónapban hétköznaponként 17.40-től együtt imádkozzuk a Lorettói litániát a templomban.
Május 14: Társadalometika kör
19 órai kezdettel, online, zoom kapcsolódással. Téma: Az Egyház identitása és küldetése Európában. A témához a www.tarsadalometika.hu oldalon találunk cikkeket.
Bibliaóra
Minden hétfőn este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással, május 17-től a Szent István hittanteremben
Bérmálkozási előkészítő
Minden kedden este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással, május 18-tól a Szent István hittanteremben