2021. márciusi események

Március 12: Társadalometika kör
19 órai kezdettel, online, zoom kapcsolódással. Előkészületként olvassuk el a www.tarsadalometika.hu oldalon Ferenc atya Az Egyház identitása és küldetése Európában c. cikkét.
Március 25: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Az ünnephez kapcsolódóan a 6.30-kor kezdődő, közvetített szentmisén lesz a lelki örökbefogadás, ekkor vállalhatjuk, hogy 9 hónapon keresztül naponta imádkozunk egy veszélyben levő magzatért.
Nagyböjt péntekjein: Keresztút
Nagyböjti péntekeken 17.30-tól keresztút online, youtube csatornánkon.
Bibliaóra
Minden hétfőn este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással
Bérmálkozási előkészítő
Minden kedden este 7 órakor  online, zoom kapcsolódással