Nemzeti gyásznap: október 6.

 

A mai napon az 1848-49-es szabadságharc leverése után 171 éve Aradon kivégzett tizenhárom magyar honvédtisztre és az ugyanezen napon Pesten kivégzett miniszterelnökre, Batthyány Lajosra emlékezünk.

 

A felesleges szavak helyett álljon itt a névsor és Damjanich János kivégzés előtt  írt imája:

Aulich Lajos

Damjanich János

Dessewffy Arisztid

Kiss Ernő

Knezich Károly

Láhner György

Lázár Vilmos

Leiningen-Westerburg Károly

Nagysándor József

Pöltenberg Ernő

Schweidel József

Török Ignác

Vécsey Károly

 

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom!
Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet!
Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!
Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára!
Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot!
Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.
Ámen.