Lelki örökbefogadás

„Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.” Mt. 18,5

Templomunkban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, idén április 8-án, a reggel 6.30-kor kezdődő, online közvetített szentmisén lesz lehetőség lelki adoptálásra, amely lényege szerint komoly ígéret: a lelki örökbefogadást vállaló személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át mindennap imádkozik egy veszélyben levő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül általa ismert gyermek születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva. Az ígéretet tevők nemcsak a magzat életéért imádkoznak, hanem egyben a szülők, a családok gondolkodásmódjának, erkölcsi felfogásának helyes irányban történő fejlődéséért is. A lelki adoptálás végső célja az egész család, az Isten által rendelt erkölcsi rend védelme és helyreállítása. Egyben engesztelés is az élet ellen elkövetett bűnökért.

Lelki örökbefogadás ígéret és napi ima

„Az Ige testté lett”

Karácsony üdvösségünk történetének legszebb pillanatait állítja elénk: „Az Ige testté lett és közöttünk élt.” (Jn 1,14) – írja János evangélista.  Ez az jelenti, hogy Isten Fia felvette törékeny emberi természetünket, egészen hasonlóvá lett hozzánk. Jézus emberi teste átélte természetünk törékenységét, a test sebezhetőségét, a testi és lelki fájdalmakat, az emberi akaratnak a megtorpanásait és a lelkünk mélyéig hatoló félelmeket. Ezért tudhatta Ő, mi lakik az emberben”. (Jn 2,22) Éppen ezért merünk olyan dolgokat elébe tárni, amelyeket szégyenünkben mások, sőt önmagunk előtt is takargatunk.

Ez a természetfeletti esemény tehát nagyon sok emberi vonást is hordoz magában. A művészet ezt az üzenetet úgy próbálja megragadni: a természetfeletti áthatja a természetes világot és felemeli önmagához. Sandro Botticelli ennek a két, de Jézusban eggyé vált világnak a találkozását próbálta kifejezni „Madonna a gyermekkel” című festményével. Jézus Mária arcára tekint, mintha a gondolatait keresné. Mária az angyali üdvözletre gondolhat, és a jövőbe tekint: Mi lesz ebből a gyermekből? A kép ugyanakkor minden édesanya gondolatait is sejteti. Hiszen Isten teremtői tervében mindnyájan az Ő gyermekei vagyunk és egyéni küldetést is kapunk. Így válik a karácsony, üdvösségünk történetének ez az egyszeri, megismételhetetlen és emberi ésszel felfoghatatlan eseménye a mi egyéni üdvösségtörténetünk részévé. Így is szövődik bele egyéni életünk Isten életébe és lesz értelme hétköznapjainknak.

Különleges karácsony az idei. Templomainkban az angyalok békeszózatát halljuk, miközben néhány ezer kilométerre tőlünk fegyverek ropognak. Mintha a világ megfeledkezett volna az Úr küldötteinek békeüzenetéről, és az ünnep a fogyasztói társadalom törvényeit követve ajándékcserévé, üzletté vált volna. Hallhatunk olyan vidékekről is, ahol a karácsony tartalmának természetfeletti eredetéről való emlékezést is tiltani akarják. Mit tehetünk azért, hogy ebből az ördögi kőrből kilépjünk? Vissza kell térnünk János evangélista bevezetőjéhez. Akik nem merülnek el ebben a világban, és a bennük levő természetfeletti vágyra hagyatkozva kitárják szívüket az Úr befogadására, azoknak megadatik, hogy „Isten gyermekei legyenek” (Jn 1,10). Hinnünk kell abban, hogy ha a pásztorokhoz és a bölcsekhez hasonlóan mi is megnyitjuk a szívünket és Jézus felé indulunk, akkor senki és semmiféle hatalom nem tud minket megakadályozni abban, hogy a szívünkben megszülessék a béke, amire a világ vágyakozik.

Ezt élhették át azok az I. világháborúba vezényelt katonák, akik – a fényképek tanúsága szerint – karácsony éjszakáján egy kis fenyőfát körülvéve, a lövészárkokban hagyták fegyvereiket, és kezükben pohárral, énekeskönyvekkel és tangóharmonikával ünnepelték Urunk születését. Ezzel jelezték, hogy az emberben az Istentől kapott békevágy erősebb a világhatalmak érdekeinél. Isten szeretete képes arra, hogy hidat verjen ellentétes felfogások, érdekek közé. Ezt az Úr szeretete előtt megnyílni tudó szívet kérjük ezen a karácsonyon, bízva abban, hogy az Isten kegyelme által megáldott karácsonyt boldogabb újév követheti.

                                                                                                                                                Ferenc atya

ADVENTI-KARÁCSONYI PROGRAMOK

ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS

December 2-án, du. 3 órakor a Szent Erzsébet teremben. Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.

RORATE SZENTMISÉK

Minden hétköznap reggel ½ 7-kor a templomban online közvetítéssel. Szerdán gitáros, többi nap népénekes.

ZSOLOZSMA

Kedden és pénteken 7 órakor laudes, vasárnap du. ½ 6-kor vesperás.

Szállást keres a Szent család
Imalánc a karácsony előtti napokon/estéken. Hagyományosan az utolsó kilenc estén, de technikai okokból nyújtható vagy akár ritkítható a lánc. Egy-egy vállalkozó család az egyik este fogadja, a következő este továbbadja a Szent Család képét. Jelentkezni vasárnap az információs irodában lehet, vagy a jelentkezes@ujlakitemplom.hu címen.
IDŐSEK ÉS NAGYCSALÁDOSOK
KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA

A megajándékozottakkal való előzetes egyeztetés szerint szállítják ki a csomagokat advent 2. vasárnapjától kezdődően.

ADVENTI ALKOTÓHÁZ

Ajándékkészítés, játék gyermekek számára december 16-án, szombaton de. 9-12 óráig a Szent István teremben.

KARÁCSONYI HANGVERSENY

December 16-án, szombaton az esti mise után, kb. 19 órakor a Sarlós Boldogasszony kórus énekel.

SZENT KENET

A szent kenet közös templomi felvételére lesz lehetőség advent 3. vasárnapján, december 17-én a ½ 11-es szentmisén. Jelentkezés: vasárnap az információs irodában, hétköznap a plébániai irodában.

LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA

December 23-án az online közvetített ½ 7-es misén a lelki adoptálást vállalóknak közös hálaadó imádság.

KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK

December 24-én délután 3-kor pásztorjáték a gyerekek közreműködésével.

KARÁCSONYI MISEREND

December 24-én éjfélkor, 25-én és 26-án 9-kor, ½ 11-kor (online közvetítve), és este 6 órakor.

SZENT CSALÁD ÜNNEPE

December 30-án, szombaton, a Szent Család ünnepének előestéjén a jubiláns családok ünneplése az este 6 órai szentmisén és azt követően a Szent István teremben. Várjuk az öttel osztható sorszámú házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok jelentkezését vasárnaponként az információs irodában, vagy a jelentkezes@ujlakitemplom.hu e-mail címen.

ÉVVÉGI HÁLAADÁS

December 31-én 18 órakor hálaadó szentmise az elmúlt évért plébánosi beszámolóval.

Magyarok Nagyasszonya – rózsafüzér imádság

Október 8-án, vasárnap, 19 órakor gyertyafényes rózsafüzér-imára hívjuk a hazánk jövőjét szívükön viselő testvéreket Budapest zarándokhelyére, Máriaremetére, hogy együtt könyörögjünk Magyarország békéjéért és védelméért.

1947 őszén Mindszenty bíboros hívására 3 alkalommal is százezer ember – férfiak, nők majd gyermekek – gyűltek össze Máriaremetén, hogy közösen imádkozzanak Magyarország jövőjéért, a keresztény családok megmaradásáért és a lelkek megújulásáért. A bíboros már korábban is így buzdított körlevelében: „Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből.”

Most ugyanerre hívunk mindenkit, hiszen a közelünkben zajló háború, a gazdasági nehézségek és minden rossz, amit napjainkban tapasztalunk, egy valós veszély és egy egyre erősödő szellemi harc része.

A rózsafüzér-ima azonban már sokszor képes volt megváltoztatni a történelem menetét, nemegyszer reménytelennek látszó helyzetekben is. Hisszük, hogyha Máriához folyamodunk segítségért, Ő napjainkban is megmutatja erejét a gonosz felett!

Az imát Fábry Kornél, Esztergom-budapesti segédpüspök vezeti; a Kegytemplom plébánosa, Esterházy László atya pedig azzal az imával ajánlja a Szent Szűz oltalmába hazánkat, amellyel őse, Esterházy Pál országnádor ajánlotta a törökök kiűzése után Máriának az egész magyarságot.

Azoktól a testvérektől, akik együtt imádkoznak majd velünk, a következőt kérjük:

HOZZ MAGADDAL GYERTYÁT – és lehetőség szerint még egy imádkozó embert!

Az imaest szervezői – az Emmánuel közösség, a Szeretetláng Mozgalom és a Szociális Testvérek Társasága 

Rózsafüzér imádság – 2023-10-08

Október 8-án, vasárnap, 19 órakor gyertyafényes rózsafüzér-imára hívjuk a hazánk jövőjét szívükön viselő testvéreket Budapest zarándokhelyére, Máriaremetére, hogy együtt könyörögjünk Magyarország békéjéért és védelméért.

1947 őszén Mindszenty bíboros hívására 3 alkalommal is százezer ember – férfiak, nők majd gyermekek – gyűltek össze Máriaremetén, hogy közösen imádkozzanak Magyarország jövőjéért, a keresztény családok megmaradásáért és a lelkek megújulásáért. A bíboros már korábban is így buzdított körlevelében: „Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből.”

Most ugyanerre hívunk mindenkit, hiszen a közelünkben zajló háború, a gazdasági nehézségek és minden rossz, amit napjainkban tapasztalunk, egy valós veszély és egy egyre erősödő szellemi harc része.

A rózsafüzér-ima azonban már sokszor képes volt megváltoztatni a történelem menetét, nemegyszer reménytelennek látszó helyzetekben is. Hisszük, hogyha Máriához folyamodunk segítségért, Ő napjainkban is megmutatja erejét a gonosz felett!

Az imát Fábry Kornél, Esztergom-budapesti segédpüspök vezeti; a Kegytemplom plébánosa, Esterházy László atya pedig azzal az imával ajánlja a Szent Szűz oltalmába hazánkat, amellyel őse, Esterházy Pál országnádor ajánlotta a törökök kiűzése után Máriának az egész magyarságot.

Azoktól a testvérektől, akik együtt imádkoznak majd velünk, a következőt kérjük:

HOZZ MAGADDAL GYERTYÁT – és lehetőség szerint még egy imádkozó embert!

Az imaest szervezői – az Emmánuel közösség, a Szeretetláng Mozgalom és a Szociális Testvérek Társasága 

Zarándoklat Böjte Csabával

Bűnbánati, engesztelő zarándoklat Böjte Csaba testvér vezetésével a Mária Úton Bercelről Szentkútra a gyermekekért 2023. július 7-9.

Az ártatlan gyermekek ellen elkövetett bűnök társadalmunkat megsebzik.  Évente több tízezer magzat az abortusznak, sok gyermek a pedofíliának, a nemtörődöm szülőknek, felelőtlen nevelőknek az áldozata. A különféle szenvedélybetegségek is behálózták a kiskorúakat.

A bűnbánati, engesztelő, három napos zarándokút során, akárcsak a gyermeküket kereső Mária és Szent József, mi is szeretnénk a ránk bízott kicsinyekért imádkozni. Amellett, hogy mi magunk is mindent megteszünk a gyermekeinkért, fontos, hogy kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy jó szülők, pedagógusok lehessünk, hogy megtaláljuk gyermekeinkkel azt a hangot, mellyel eredményesen megszólíthatjuk, nevelhetjük őket.

A zarándoklatot Csaba testvér kezdeményezte, a szervezést és a tájékoztatást a Mária Rádió és a Mária Út valósítja meg.

Információk a zarándoklatról és regisztrációról:

Július 07. péntek: Bercel – Buják kb. 20 km. Szállás Bujákon zarándokszálláson.
– 09.00 órakor találkozó Bercelen, a templomban.  Isten áldását kérjük a zarándoklatra.

Július 08. szombat: Buják – Pásztó kb. 20 km. Szállás Pásztón az iskola tornatermében.
– 09.00 órakor reggeli ima és indulás a templomból. Ezen a napon a pásztói templomban 18.00 órától mutatunk be engesztelő szentmisét, utána közös szentségimádás.

Július 09. Vasárnap Pásztó-Mátraverebély Szentkút kb. 14 Km.
– 06.00 órakor reggeli ima után indulunk az utolsó kb. 14 kilométeres zarándokútra. 11.00 órakor kezdődik az engesztelő szentmise a Mátraverebély-Szentkúti kegyhelyen.

Az oda és hazautazást minden résztvevőnek magának kell megoldania!

Regisztráció a zarándoklatra

A zarándokláson a részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni ITT lehet. A szálláshelyek befogadóképessége miatt 30 ember vehet részt, aki szállást igényel. Hálózsákot kell hozni. Lesz kisérőautó, amire egy hátizsákot fel lehet rakni azokkal a dolgokkal, ami nem kell napközben.

A részvétel díja előre fizetve 15 000 Ft, ami a bujáki és pásztói szállás, az esti egyszeri étkezés, a kisérőautó és egyéb dolgok költségét foglalja magában. A regisztrációs felület tartalmazza a részvételi díj befizetési módját. Napközben (szállást, étkezést nem igényelve) lehet csatlakozni, de ez esetben is szükséges a regisztráció ITT.

A zarándoklat részvételi költsége 15 000 Ft/fő, melyet adományként fogadunk az alábbi számlaszámra:

Mária Út Közhasznú Egyesület

UniCredit Bank: 10918001- 00000062-13610001

A Szent Család segítségét kérve szeretettel hívom a szülőket, nevelőket, gyerekeket. Útközben meghallgathatjuk egymás jó tapasztalatait, vagy akár a gyermeknevelési kudarcokból való felálláshoz erőt kereshetünk!

30 fő az, aki részt vehet a zarándoklat egészén, a szállás lehetőségek miatt. A szabad helyeket jelentkezési sorrendben töltjük fel!

Regisztráció a zarándoklatra

A gyermekekért zarándokútra kelve:
Csaba testvér

Mária Rádió júniusi hírlevél

 

A Mária Rádió hírei

Júniusban is kerekasztal beszélgetést szervez a Mária Rádió. A beszélgetés témája a Vezetés lesz. Mi a különbség főnök és vezető között? A vezető úr vagy szolga? Mennyire fontos a bizalom és az emberi kapcsolat beosztott és vezető között? Hogyan tud nyerő csapatot építeni a vezető? Melyek a vezető leghatékonyabb eszközei? Inspirálni vagy manipulálni célravezetőbb? Melyek a vezető erőforrásai? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a beszélgetés résztvevőivel.

Beszélgető partnerek  Decsi András (A magyar férfi kardválogatott vezetőedzője), Várszegi Asztrik (Nyugalmazott Pannonhalmi főapát), Vertán György (Üzleti vezető).
A rendezvény június 15-én (csütörtökön) 18 órakor kerül megrendezésre a MOMKULT Kupola termében (1124 Budapest Csörsz u. 18.)  A részvétel ingyenes!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

 

Title

 

 

Title

 

LAUDATO SI’ – IFJÚSÁGI ÖKOTÁBOR
Értsd, éld és tegyél a fenntarthatóságért!
Miért változott a világ sokszorosan többet az utóbbi száz évben, mint az emberiség egész addigi történetében? Mi köze a boldogságnak és az önismeretnek a természet és a civilizáció fenntarthatóságához? Mit tehetsz, hogy megmaradjanak az erdők, a folyók, az állat- és növényfajok és, hogy ne néptelenedjenek el területek?
Ezekre a kérdésekre is választ kapsz abban az ifjúsági ökotáborban, amely egy nógrád megyei falucskában Terényben vár rád. Itt nemcsak elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatsz el profi szakemberektől, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megismerhetsz.
Nem csak egy táborról van szó. Arra is megtanítunk hogyan tudod a fenntarthatóságot segítő
ötleteidet megvalósítani, ehhez segítőtársakat találni, közösséget építeni és együtt cselekedni.
A tábor időpontja: 2023. augusztus 21-26.
Helyszín: Terény, Johannita tábor
Részvételi életkor: 15-20 év

 

Title

 

MÉDIATÁBOR KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

(Aug. 21-26. Keszthely)
Hogy bárkitől megkérdezhesd, amit szeretnél, hogy odafigyeljenek arra, amit mondasz, hogy másoknak is megmutathasd, amit fontosnak tartasz és ezt mind játszva tanuld meg. Ezért szervez médiatábort az Újhullám média a Mária Rádió ifjúsági csatornája 14-20 éveseknek Keszthelyen augusztus 21-26 között.
Mi vár rád a táborban?
– kipróbálhatod magad a média teljes palettáján (írás, rádió és videó műhelyek)
– profi oktatók (tapasztalt média szakemberek)
– vidám hangulat
– kreatív csapat
– a haladók minden nap élő műsort szerkeszthetnek és vezethetnek
Mi vár rád a tábor után?
Próbáld ki magad élesben! Meghívunk az Újhullám média csapatába, hogy veled együtt tegyük jobbá a világot.
 

Title

 

Június 1-jén 80 éves Beer Miklós nyugalmazott püspök atya, rádiónk lelki atyja. A püspök atyával születésnapja alkalmából Jantsky Viktória készített interjút, melyet június 1-jén 21 órától hallhatnak Mária Rádió adásában. Emellett júniusi magazinunk címlapján Miklós atya írását olvashatják júniusi témánkhoz, a vezetői lelkiséghez kapcsolódóan. Rádiónk nevében is szeretettel köszöntjük püspök atyát, és Isten áldását kívánjuk életére, hallgatóinknak pedig ajánljuk figyelmébe mind a hangzó, mind az írásos anyagokat!