A 29-es busz első útja

A Duna felé ereszkedő Szépvölgyi út nyomvonalát vízmosás formálta. A szabályozott út kiépítését a múlt században az itteni kőbányák és téglagyárak mellett a nyaralók és a növekvő számú állandó lakos közlekedési igényei sürgették. A helybéliek több évtizedes fáradozása végül sikerrel járt. A Szépvölgyi út nagyforgalmú közlekedési kapcsolat a partmenti és a hegyvidéki részek között. A két újlaki településrész szervesen összeforrott. Szerepe volt ebben az autóbuszközlekedés megindulásának is. Az 1938. augusztus 15-ei, nevezetes eseményt több napilap megörökítette.

A Magyarország című lap aznapi számában képet is közölt a különleges eseményről:

Dr. Pálfi Lajos újlaki plébános megáldja az első 29-es autóbuszt a végállomásnál

A 8 Órai Ujság tudósítása –

Olvass tovább

Újlakról – Budapestre

„Házmán Ferencz, az utolsó budai polgármester, a zokogástól csak szaggatottan mondhatta el bucsu-beszédét. És vele sírtak a budai városatyák és mind az öreg budai polgárok.” – örökíti meg Ágai Adolf Óbuda, Buda és Pest városegyesítésének nevezetes budai pillanatát. (Porzó [Ágai Adolf]: Utazás Pestről – Budapestre 1843 – 1907. Bp. 1908. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság kiadása, 132. o.)

Olvass tovább

Egymás terhe

A Lajos utcai parkoló helyén tíz épület állt. Keskeny homlokzatú, alacsony, kopott házak. Hosszú hátranyúló udvaraikból kicsi, szoba-konyhás bérlakások nyíltak. Újlak múlt század eleji, iparosodó korszakában munkásemberek éltek bennük.

Olvass tovább