EmlékMegálló

Az újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia lelkiségének történetében változatos nyomokat hagyott az idő.
Megjelenik benne az ide települt különböző etnikumú-anyanyelvű hívek története is. Az etnikai összeolvadások és a tájtörténet.
Mezőgazdasági település, ipari negyed, majd inkább csak lakóhely. Az itt élők foglalkozási összetételének, életmódjának változásai. A „hegyen” lakók és a Bécsi út környékiek, a beköltözők és az elköltözők történetei.
Helytörténeti, országos és családtörténeti események.
Megpróbáltatások. Együtt átélt természeti csapások, járványok, háborúk és forradalmak, nagy társadalmi változások.
Az itt szolgáló atyák működésének emlékezete. A templom és a plébániához tartozó kápolnák históriája. A plébánia mindenkori közösségeinek nagyon sajátos történetei.

Ezek adják az újlaki lelkiség keretét a templomhoz és a plébánia közösségéhez fűződő személyes emlékeinknek is. Hitünk alakulásának élettörténeti hátteréhez tartoznak.
Elfogadott nézet, hogy „az emlékek identitásunk alapkövei.”

EmlékMegállónkban az újlaki plébánia épített örökségét, tárgyi emlékeit, a templomhoz és a plébániához kötődő írásokat, dokumentumokat, közösségeink történeteit, a hívek személyes emlékeit bemutató emlékhordozó írások és képek közlésével szeretnénk elősegíteni az újlaki emlékek felidézését.

Domszky András

 

Újlaki atyák

Újlakon szolgáló plébánosok és munkájukat segítő lelkipásztorok a kezdetektől napjainkig

 Plébánosok galériája

Plébániánk folyosóján található egykori plébánosaink galériája rövid életrajzokkal

Újlak anno…

Régi fényképek Újlakról, templomunk környékéről