Gyalogos Mindszenty-zarándoklat a Városmajorból Máriaremetéig

Szeptember közepén gyalogos zarándoklat indul annak emlékére, hogy hetvenöt évvel ezelőtt Mindszenty József bíboros, hercegprímás meghirdette a Boldogasszony Évét, és százezer férfi zarándokot vezetett engesztelésül Máriaremetére. A szervezők meghívóját az alábbiakban közöljük.

Háború zajlik a közelünkben. Sokan imádkozunk azért, hogy ki ne szélesedjen. Betegségek láncolatával küzd a világ. Semmivel sem könnyebb a helyzet, mint a második világháborút követő nehéz hónapokban.

Az életünk belső tartalmát az erkölcs és a hit adja. Az erkölcsi felemelkedés eszköze pedig az ima, az áldozatvállalás, az önmegtagadás, a tevékeny szeretet gyakorlása és az engesztelés. Tulajdonképpen a komolyan vett vallásos élet.

Ennek adhatjuk tanúbizonyságát 2022. szeptember 17-én, szombaton a Mindszenty bíboros emlékére és példájára szervezett jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklaton való részvételünkkel, imánkkal.

A zarándoklat, a politikai változás óta immár kilencedik alkalommal, a Városmajorból indul annak emlékére, hogy 75 évvel ezelőtt a bíboros, hercegprímás úr meghirdette a Boldogasszony Évét, és százezer férfi zarándokot vezetett ezen az úton engesztelésül Máriaremetére.

„Isten FIATAL. Övé a JÖVŐ.” A Mindszenty bíboros atya mottójával hívjuk a

testvéreket a zarándoklatra Budapest Városmajorból Máriaremetére

A zarándoklat fő célja: közös ima a békéért, hazánkért, a magyar családokért.

Zarándoklat forgatókönyve:

Gyülekezés a Városmajorban (XII. Csaba utca 5.) 7 órától. A Városmajorban Horváth Zoltán atya vállalta a moderálást, az imák, énekek vezetését.

Indulás 8 órakor. A zarándoklatot vezeti: Mohos Gábor püspök és Forgács Alajos plébános.

Tervezett program:

*    A menetben a rózsafüzér imák között (éneket és imát Sapszon Ferenc karnagy vezeti) elhangzó 20-20 perces elmélkedések:

*    Dr. Cserháti Ferenc „Lelkipásztor itthon és külföldön, egész életében”

*    Dr. Török Csaba: „A tiszteletreméltó bíboros”

*    Dr. Beran Ferenc „Közös vonások Mindszenty és Wyszynski bíborosok küzdelmeiben”

*    Máriaremetén dr. Monostori László atya fogadja az érkező zarándokokat és vezeti a bevezető áhítatot.

*    Dr. Erdő Péter bíboros 12 órakor szentmisét mutat be a zarándokoknak Máriaremetén

Délutáni programok:

*    Örömkoncert A Kodály Zoltán Kórusiskola zenei szolgálatával.

*    Közbenjáró, imakérő alkalom az új Mindszenty-kilenced egy részének bemutatásával

*    Beszélgetés a csodákról: Madocsai Bea, Monostori László és Kovács Gergely viceposztulátor részvételével.

*    Imaóra és szentségimádás, tanúságtételek és imaszándékaink elhelyezése Monostori László vezetésével, közreműködik a Budapesti Énekes Iskola (Schola Cantorum Budapestiensis) énekkara.

*    A remetei kegytemplom kertjében a Budapest Tuning program támogatásával zarándokfogadó kaput, információs sátrat, csendes imasarkot, gyermekszínpadot, ebédhelyszínt és közös agapé asztalt is tervezünk kialakítani.

Forrás: demokrata.hu; 2022. 09.04.