Könyvtár

Könyvtárosok: Tarján Mária és Sütöri Ágnes

Nyitvatartás:
vasárnaponként a délelőtti szentmisék között, 10:00-től 10:30-ig

Könyvtárunk bemutatása:

Plébániai könyvtárunk 2000 kötetes. Két állományrészből áll:

– a teológiai szakkönyvtárat a plébánián helyeztük el. Ez 200 kötetet tartalmaz, köztük mintegy 30 régi, az 1700-1800-as években kiadott könyvet is őrzünk. Természetesen ez az állományrész nem kölcsönözhető.

– a kölcsönkönyvtárban 1800 kötetet tartunk nyilván. 1985-ben alapította az akkori plébános, Mester János atya. Saját könyvtárának duplum-anyagát – mintegy 500 könyvet – a plébánia híveinek rendelkezésére bocsátotta. Azóta könyvtárunk ajándékozás és vásárlás útján gyarapszik. A kölcsönkönyvtárat a kápolnában rendeztük be. Állományát hívő szemléletű könyvek alkotják: főként elmélkedős, lelkiségi könyvek, imakönyvek és szépirodalom, de teológiai, dogmatikai, biblikus, egyháztörténeti, erkölcstani témájú könyvek, valamint ifjúsági-, gyermek- és hittankönyvek egyaránt megtalálhatók. A helyiség ma többfunkciós, a diákmise szentbeszéde alatt a kisgyerekeket hitoktatók áthozzák ide, és játékos formában ismerkednek az aktuális evangéliumi történettel.
Az Eucharisztikus kongresszusra készülve itt rendeztünk egy mini Eucharisztikus kiállítást rendszeresen megújuló anyaggal.

Könyvtári könyvek jegyzéke