Margitsziget

Plébániánkhoz  tartozó
Szent Mihály kápolna miserendje:
minden hónap első vasárnapján, valamint Szent Margit tiszteletére minden hónap 18-án 16:00 órakor.
Búcsú: szeptember 29. utáni vasárnap. 

Januárban a 18-i szentmise a kápolnában elmarad, a 18-hoz közelebb eső vasárnap a Főpásztor mutat be ünnepi szentmisét a romoknál.

 

A Szent Mihály kápolna története

A kápolna a Szent Mihályról elnevezett premontrei prépostsági templom alapfalaira épült. Romjainak évszázados betemetettsége után került napvilágra a kisméretű, egyhajós, kerek szentélyű kápolna és néhány hozzácsatlakozó falmaradvány az 1923. évi Lux Kálmán-féle feltáráskor. A 12. századból származó kápolna belsejében egy korábbi, feltehetően 11. századi kápolna alapfalait találták. A kis kápolnát a 15. században bővítették, déli oldalához szögletes záródású kápolnát építve. A 15. sz.-i eredetű sekrestye valaha szintén kápolna volt. A déli falon kívül egy 15. sz.-i folyosó alapfalai húzódnak, az épület körüli ásatások során több csontvázat is találtak (feltehetően a tatárjárás áldozatait), belül pedig egy nagyobb feliratos sírkőlapot.

A ma látható kápolna 1931-32-ben, Lux Kálmán műemlék-helyreállító építésznek a feltárások alapján készített rekonstrukciós tervei alapján épült fel. Ekkor épült a kápolna zömök, gúla alakú kősisakkal fedett, a nyugati falra, illetve a templomtérbe nyúló pillérekre támaszkodó tornya is, amelynek a felső emeletén ikerablakok utalnak a középkori előzményekre.

A kápolna két oszlop által közrefogott, nyugati bejárata felett a kassai Szent Mihály-kápolnán lévő, az utolsó ítélet szimbolikus ábrázolását megjelenítő dombormű másolata látható, amint Szent Mihály egy mérleg egyik serpenyőjében az üdvözülteket, a másikban az elkárhozottakat mutatja fel. Szent Mihály arkangyal a jobb kezében pallost tart, az üdvözülteket egy angyal, az elkárhozottakat ördögök fogadják. A dombormű körül az „IGNOSCE DOMINE”, azaz: „NE RÓDD FEL, URAM” felirat olvasható.

 

A templombelsőben…

…az előtér jobb oldalán egy újjáépítési emléktábla van elhelyezve. Az oltárt négy kőoszlop tartja és fekvő hasáb alakú kőtömb támasztja alá, amelyen Agnus Dei ábrázolás látható. A korábbi tabernákulumot kovácsoltvas ajtóval ellátott pasztofórium helyettesíti.

Az oltár, a szentségtartó, a pasztofórium, a szenteltvíz-tartók és a jobb oldalon elhelyezett emléktábla Körmendi-Frim Jenő (1886-1959) alkotásai. A szentélyben látható festett üvegablak – Szent Mihály egy lángpallossal legyőzi a sátánt – a legújabb kutatások szerint feltehetően Sztehló Lili (1897–1959) műve. A mellékoltáron Feszty Masa képe látható, mely Árpád-házi Szent Margitot ábrázolja. A kápolna mennyezetét színes kazettás burkolat alkotja.

A sekrestye kívülről is megközelíthető. Az épülettől délre feltárt (egykori kerengő-) folyosónak védőréteggel és kőlemezzel lefedett alapfalai láthatók.

 

A harang

A toronyban függ hazánk egyik legrégebbi harangja. 1914-ben véletlenül találtak rá a közelben, Szent Margit kolostorának a területén, egy vihar által kidöntött diófa gyökerei között. A 15. századból való harang gótikus felirata: “HILF UNS GOTT, MARIA, PERAT UNS DUMMA – GOSS MEISTER HANS STROUS”, azaz: “SEGÍTS MINKET ISTEN, MÁRIA, VEZESS MINKET, EGYÜGYŰEKET – ÖNTÖTTE HANS STROUS MESTER”.

A domonkos kolostor…

…romjai a Szent Mihály kápolna közelében, valamivel távolabb találhatók. Ebben a domonkos apácakolostorban élt, és eredetileg ott is volt eltemetve IV. Béla királyunk leánya, Margit hercegnő (Klissza, 1242. január 27. – Margit-sziget, 1270. január 18.), akit már 1276-ban boldoggá avattak. Évszázadokkal később XII. Piusz pápa avatta szentté, 1943-ban, Magyarországi Szent Erzsébet ünnepnapján, november 19-én.

Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk!

 

A Camino magyar szakasza

… az “Élet gyöngyei” zarándokút, amely innen, Szent Margit sírjától indul, hogy ősi zarándoktársak nyomában járva, a nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton keresztül érkezzen Mariazellbe, Közép-Európa népeinek közös szentélyébe. Itt csatlakozik Európa “szellemi országútjába”, a Szent Jakab útba.

 

Árpád-házi Szent Margit szobra a Margitszigeten

A bronzszobrot – a Budapest-újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániának a kezdeményezésére, Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából és finanszírozásával – Bakos Ildikó szobrászművész, érdemes művész készítette Árpád-házi Szent Margit szentté avatásának 75. évfordulója alkalmából.

„Méltó, hogy az itt lévő szobor végre láthatóvá tegye előttünk ennek a nagyszerű szentnek az életét, hogy aki erre jár, ne csak romokat lásson, hanem ezt a sudár, nagyszerű magyar lányt is: a királylányt, aki valóban nem foglalkozott azzal, hogy honnan jött, csak azzal, hogy hová megy: Krisztushoz az életszentség útján”. (Snell György püspök atyának a szobor átadása-megáldásakor, 2018. november 22-én elhangzott beszédéből).

Összeállította: dr. Fejérdy Tamás