Plébánosok galériája

A járványhelyzet miatt a plébánia folyosóján most kevesen láthatják egykori plébánosaink galériáját, ezért a képeket és a mellettük szereplő rövid bemutatásokat a honlapunkra is föltettük. Szándékunkban áll itt később az atyák emlékezetét megörökítő részletesebb életrajzát is elérhetővé tenni.

 

Eberling József
plébános

Budán született, 1810. június 11-én. A Pazmaneum növendéke, 1832. december 28-án szentelték Bécsben. Újmisés 1833. január 1-én az Újlaki Sarlós Boldogasszony templomban. Káplán Óbudán 1833-37, Komáromban 1837-38, Újlakon 1838-43, Felsővizivárosban 1843.
Plébános az Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 1843-1864.
Plébános a Budavári plébánián 1864-67. Nyugállományban 1867. november 2-tól. Elhunyt Budapesten, 1886. november 21-én. A Fiumei úti sírkert ún. „művészparcellájában” nyugszik.

Sziklay (Sziegler) János
plébános

Esztergomban született, 1822. június 12-én. Pappá szentelték Esztergomban, 1847. január 15-én. Káplán Bajnán 1847-48, Nagymaroson 1849, a Budavári plébánián 1850-64. Kereskedelmi iskolai hitoktató 1855-től, a József-műegyetemen hitszónok 1858-tól.
Plébános az Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 1864-83.
Újlaki plébánosként halt meg 1883. szeptember 22-én. Hamvai a kiscelli temetőben nyugodtak, onnan a régi temető kiürítésekor az egyházközség az Óbudai temetőbe vitette át 1924 áprilisában.

Dr. Szokolay (Szokol) Antal
mesterkanonok

Kajalon, Pozsony vármegyében született, 1879. november 8-án. A Pazmaneum növendéke, 1903. július 14-én szentelték Bécsben. Teológiai doktor, 1911. Budapest III. kerületében hitoktató 1903-7. Káplán Újlakon 1904. Tanítóképző intézeti hitoktató 1910-ig. Káplán a Budavári plébánián 1917-ig. Tábori lelkész 1917-18. Káplán Ferencvárosban 1921-ig.
Plébános Bp.-Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 1922-31.
Az Óbudai Espereskerület espereshelyettese, 1926. Esperes 1929. Esztergomi főszékesegyházi káptalan tb. kanonokja, 1928. Protonotárius, mesterkanonok 1931. Komáromi főesperes, 1939. Főszékesegyházi főesperes, 1947. Elhunyt Esztergomban, 1951. február 13-án. A bazilika altemplomában helyezték nyugalomba.

Dr. Pálfi Lajos
pápai titkos kamarás

Apostagon született, 1886. augusztus 27-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte, 1913. június 22-én szentelték. Hitoktató Budapesten. 1915-ben tábori lelkészként teljesít szolgálatot. 1919-ben újra hitoktató Budapesten. Káplán Budapest-Terézvárosban 1920-ban. 1921-ben hitoktató Budapesten, 1922-ben káplán Budapest-Józsefvárosban, 1923-ban Budapest-Krisztinavárosban.
Plébános Bp.-Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 1931-51.
Elemi iskolai tanítói diplomával is rendelkezett. Érseki tanácsos 1946. Pápai titkos kamarás 1950. Elhunyt Bp.-Újlakon, 1951. február 13-án, az Óbudai temetőben nyugszik.

Dr. Bády Ferenc
prelátus, protonotárius kanonok

Nagycétényben, Nyitra vármegyében született 1912. július 21-én. 1936. június 23-án szentelték Esztergomban. Kánonjogi doktor 1938. Az Országos Katolikus Legényegylet prefektusa, az Actio Catholica ifjúsági titkára 1936-40. Káplán Bp.-Zuglóban 1940, Bp.-Belső-Ferencvárosban 1942-1947. Tábori lelkész 1943. Az Országos Katolikus Legényegylet elnöke, az Actio Catholica főtitkára 1947-50. A Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója, 1950. Plébános a Bp.-Óbudai Szent Péter és Pál főplébánián 1951, az Ecclesia Szövetkezet elnöke 1951. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora 1956-57.
Plébános Bp.-Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 1957-84.
Az esztergomi főszékesegyházi káptalan mesterkanonokja 1977. Szentgyörgymezei prépost 1984. Esperes 1978. Budai főesperes 1982. Érseki helynök 1983. Elhunyt Bp.-Újlakon, 1984. július 18-án, az Óbudai temetőben nyugszik.

Mester János
plébános

Szécsényhalásziban (1947. december 1-től Ludányhalászi – Ludány és Szécsényhalászi községek egyesítése miatt) született, 1928. december 24-én. Pappá szentelték Esztergomban, 1954. június 20-án. VI. éves a Bp. Hittudományi Akadémián 1954-55. Káplán Bp.-Újlakon 1955-57, Bp.-Szent Rókus plébánián 1957-58, Bp.-Rákosfalván 1958-64, karkáplán Esztergom-Vár főplébánián 1964, káplán Bp.-Józsefvárosban 1964-65, plébános Hugyagon 1965-74, lelkész Mátraverebély-Szentkúton 1974-84.
Plébános a Bp.-Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 1984-2004.
Nyugállományban 2004-2012. Elhunyt Budapesten, 2012. május 27-én. Szülőfaluja, Ludányhalászi temetőjében nyugszik.

Spányi András
érdemes esperes

Budapesten született, 1946. június 2-án. Pappá szentelték Esztergomban, 1969. június 15-én. VI. éves az esztergomi szemináriumban 1969-70. Káplán Dorogon 1970, Varsányban 1970-73, Dunakilitiben 1973-74, Bp.-Tabánban 1974-93. Plébános Bp.-Középsőferencvárosban 1993-2004, a Főegyházmegyei Ostyaellátó igazgatója is 1993-2004.
Plébános Bp.-Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián 2004-2008.
Esperes a Pesti-Déli Espereskerületben, 1995-2004. Helyettes esperes az Óbudai Espereskerületben, 2005-2008. Az Érseki Bíróság bírája 1995-2008. Nyugállományban 2008. augusztus 1-től. Kisegítő lelkipásztor Bp.-Újlakon 2008-18. Elhunyt Budapesten, 2018. július 25-én, a tabáni Alexandriai Szent Katalin templom urnatemetőjében nyugszik.