1956. november 5-én Újlakon

Belövés a Lajos utcai Általános iskola Bécsi úti homlokzatán. A Bécsi úton kora délelőtt szovjet harckocsioszlop vonult a város központja felé, a forradalom leverésére. A Schmidt-kastélyban, a felkelők védelmét szervező Pércsi Lajos őrnagynak dél körül jelentették, hogy a szovjet tankok lövik a Lajos utcai iskolát. Az iskola védői, mintegy 35 forradalmár, reménytelenül küzd a túlerővel. Az őrnagy egy szakasz ellenállót küldött felderíteni, hogy mi történik és intézkedni, ha lehet. Ezalatt a Zsigmond tér 8-as számú házban lakó három fiatalember fölment a padlásra, hogy óvatosan megnézzék a közelükben zajló eseményeket. Az egyik szovjet páncélos belelőtt a tetőbe.

Filák György 20 éves medikus azonnal szörnyethalt. Vékey Károly 18 éves piarista diák is halálosan megsérült. A harmadik társuk megsebesült, de ő túlélte.

Vékey Károly ideiglenes sírját a Sarlós Boldogasszony Templom kertjében ásták meg. A temetési szertartást a fiatal piarista atya, Virányi Ottó végezte.

A családjáért is aggódó Pércsi őrnagy este hazament a Pusztaszeri út 12/B. alatti lakására megnézni, hogy mi van velük.

A hadbíróság másfél évvel később halálra ítélte. 1958. május 10-én kivégezték.